Как да използваме Автоматична Скоростна Кутия? Режими на работа. Управление.

Как да използваме Автоматична Скоростна Кутия? Режими на работа. Управление.

По правило, едни от честите причини за повреда на автоматичната скоростна кутия (АСК) са некорекното използване и поддръжка. След стартиране на двигателя, необходимо е и АСК да се приведе в работно състояние, като преди всичко е наложително  да изчакаме малък период от време преди да потеглим. И така, нека да преминем към темата: управление на автомобил с АСК.

Съдържание:

 1. Позиция "P" (Parking). Паркинг  режим
 2. Позиция "N" (Neutral). Неутрален.
 3. Позиция "R" (Reverse). Задна предавка.
 4. Позиция "D" (Drive). Движение напред. Основен режим на работа на АСК.
 5. Режим OVERDRIVE.
 6. Как правилно да започнем движение с автомобила с АСК?
 7. Как да теглим автомобил с АСК?
 8. Може  ли да превключваме скоростите на АСК по време на движение?
 9. Допълнителни режими на работа на  АСК
 10. Адаптивен режим на работа на  АСК. Адаптация.
 11. Какво представлява TipTronic?

Управление на АСК

Позиция Р (Park) — паркинг режим.

Този режим се избира при продължителен престой на автомобила. В това положение в АСК е блокиран изходящия вал, поради което е  невъзможно движението на  автомобила. Блокирани са водещите колела като блокировката не е свързана с ръчната спирачка и се намира вътре в самата скоростна кутия. Стартирането на двигателя в този режим е разрешено.

Нужно ли е да използваме в спряло положение ръчната спирачка?

На равни участъци, при изправна АСК, блокировката на  изходящия вал на АСК е напълно достатъчна . При паркиране в наклон е желателно използването на ръчната спирачка. В този случай първо е нужно да задействаме ръчната спирачка и чак след това да поставим лоста в позиция Р. Така се предотвратява допълнителното натоварване на механизма за блокиране на изходящия вал.

Позиция N (Neutral) — неутрален режим.

В този режим предавките не са зацепени и поради изключения механизъм за блокиране на изходящия вал може да придвижим автомобила. Стартирането на двигателя също е разрешено. Режим N се използва при теглене на автомобила на къси разстояния, а също и при непродължителни спирания. Някои водачи веднага си задават въпроса:

Нужно ли е на светофар да превключим на N ?

Е,  нали затова управляваме автомобил с АСК? За да боравим по-малко със скоростния лост...

 

Позиция R (Reverse) — задна предавка.

Опитването да включите позиция R по време на движение напред неизбежно ще доведе до някаква авария в АСК и другите предаващи движението елементи от автомобила (в автомобилите, в чиито трансмисии отсъства съответната блокировка, е строго противопоказно преди пълното спиране на движението да се включва позиция R). Освен това е невъзможно стартирането на двигателя, докато лоста на скоростната кутия е в положение R.

Позиция D (Drive) — основен режим за движение напред.

В този режим се извършва автоматично превключване на всички предавки на АСК. Именно този режим се препоръчва в обичайни условия на движение.
Позиция 3 (Цифра 3 не е налична при всички модели автомобили) — трите първи предавки са налични по време на движение. Този активен режим е препоръчително да се използва в условията на движение по път с чести спускания и изкачвания, като при това се получава по-голямо натоварване на двигателя.
Позиция 2 (Цифра 2 на лоста на АСК) — в този режим са активни за използване само 1-ва и 2-ра предавки. Най-добре подхожда при движение по планински и стръмни пътни участъци. Забранено от управлението на АСК е превключването на 3-та и 4-та предавки.
Позиция 1 (L или Low) — ниска предавка. В този режим е разрешено, от управлението на АСК, единствено движение на 1-ва предавка. В този режим е изключително ефективно използването на спирателните и тяговите сили на двигателя, като към водещите колелета се предава максимален въртящ момент. Използва се в условията на много тежки пътни условия .

Overdrive (O/D)

При някои модели АСК върху скоростния лост е разположен бутон с надпис  O/D (Оverdrive), служещ за автоматично преключване на 3-та предавка в скоростната кутия. При негото обичайно изключено положение, скоростната кутия превключва автоматично всички предавки, но при неговото включване автоматично се изключва последната, четвърта предавка. Състоянието на бутона се следи посредством контролна лампа на таблото / OD off / .  Обикновенно, при наличие на бутона не е налична позиция 3 на скоростния лост, която автоматично се избира при неговото задействане.

 

Как правилно да започнем движение с автомобила, оборудван с АСК?

Обикновено, честа причина за повреда на АСК е нейното лошо управление и поддръжка. След стартиране на двигателя, за да се приведе и скоростната кутия в работно състояние, е необходимо да се изчака малък период от време (около минута). Преди потегляне, без да натискате педала за подаване на газ, е небходимо да задържите натиснат педала на спирачката и чак тогава да превключите лоста на някоя от позициите за движение. След като бъде усетено напрежение в автомобила, за движение в избраната посока просто отпуснете спирачката и подайте леко газ. Динамичното шофиране веднага след стартиране е непрепоръчително, поради това, че маслото във всички възли на АСК не е достигнало своята работна температура. Хубаво е преди започнете движение да задържите автомобила на място, за известен период от време, с включена предавка и двигател работещ на празен ход. При ниски стойности на температурата на околната среда не се препоръчва първото включване на предавка да е на R , тъй като това може да доведе до повреда (поради повишения вискозитет на маслото в АСК)

 

Теглене на автомобил, оборудван с АСК

Аварирал автомобил може да бъде теглен единствено на позиция N, но не трябва да се забравя това, че автомобилите с АСК могат да будат теглени само на близки разстояния. Това е така, защото неработещият двигател не задвижва маслената помпа в АСК, а това значително намалява смазването с масло на въртящите се в скоростната кутия детайли. Поради това, когато се наложи, е препоръчително скоростта, с която се тегли автомобилът, да не превишава 50 км/ч и разстоянието да не е повече от 5-6 км.  В противен случай е препоръчително използването на специализиран транспорт.

 

Възможно ли е буксуването с автомобил с АСК?

Както всеки един автомобил и този оборудван с АСК може да затъне и да започне да буксува, особено през зимния сезон. Но, когато това се случи, "разклащането" на автомобила, посредством бързо превключване от D на R и обратно и подавайки рязко газ, не се препоръчва. В такъв случай се препоръчва използването на ниските предавки, посредством поставяне на скоростния лост на тези положения, което не позволява автоматичното превключване на по-висока предавка и, използвайки спирачката като съединител, да се постараем да излезем от там, където сме затънали.

 

Може ли да превлючваме положенията на скоростния лост по време на движение?

Превключването на позициите по време на движение е разрешено, но не за всички позиции. Така например, позиции P и R е недопустимо да бъдат включвани по време на движение напред. Включването на тези позиции се извършва единствено при напълно спиране на автомобила. Пренебрегването на това води до сериозни поражения в автоматичната скоростна кутия. Също така не се препоръчва поставянето по време на движение на позиция  N, поради това, че се прекъсва предаването на движение към задвижващите колела и едно рязко спиране може доведе до поднасяне на автомобила. Във всяка една друга позиция няма ограничения за превключване. В някои случаи това даже е необходимо. Така например, превключването на позиции 3 или 2 повишава спирачните сили, посредством използването на двигателя.

 

Допълнителни режими на работа на АСК

В автомобилите оборудвани с автоматични скоростни кутии по-ново поколение, където работните диапазони са по-големи, налице са допълнителни режими на работа на АСК. В системата на управление на скоростната кутия те присъстват във вид на бутони, разположени на автомобилното табло. Опитните водачи знаят как да използват режимите на АСК, затова нека да обърнем внимание.


Икономичен  режим ("Eco" или "E") — обезпечава движение с минимален разход на гориво, ограничавайки степента на развъртане на двигателя във всички предавки. Посредством едновременното управление, превключването на следваща предавка се извършва при по-ниски обороти на двигателя. При този режим движението на автомобила е леко и плавно.

Спортен режим ("S") — в този режим на работа на АСК , мощността на двигателя се използва максимално. Всяка следваща предавка се превключва при обороти на двигателя, близки да оборотите на предаване на максимален въртящ момент. Ускорявайки натам с пълна газ двигателя се развърта на максимални обороти и предава цялата си мощност. В такъв режим автомобилът се придвижва доста по-динамично, отколкото в икономичен режим. Специалният превключател за различните режими най-често се намира непосредствено до скоростния лост и може да има различни означения — POWER, S, SPORT, AUTO, A/T MODE и т.н.

Kickdown — режим, позволяващ на АСК и двигателя да постигнат високи степени на ускорение, например при задминаване. В този режим АСК преминава след рязко натискане на педала на газта до долу, като превключва една или две предавки надолу. Предавания въртящ момент към колелата рязко нараства, като при достигнатите обороти на двигателя, най-често е максимален. А при достигане на максималните обороти на двигателя се извършва превключване на следващата предавка. Ако падалът на газта бъде отпуснат, скоростната кутия преминава в нормален режим на работа.

Зимен режим (Снежинка) — за активиране на дадения режим е предвиден в повечето случаи отделен бутон , наи-често със следното означение: Winter, W, Hold или Snow. За избягване на пробуксуване при потегляне на хлъзгав или заледен терен, въртящият момент предаван към задвижващите колела трябва да бъде минимален. Това се постига посредством потегляне на по-горна предавка (2-ра или 3-та) — това със сигурност натоварва и допълнително загрява АСК, поради което не трябва да се използва непрекъснато.

Авариен (сервизен) режим — този режим на АСК се активира при някаква регистрирана неизправност от електронният блок, управляващ скоростната кутия. Активирайки режима, блокът за управление прави възможно придвижването на собствен ход до специализиран сервиз (когато аварията не е съпроводена с някакъв механичен проблем). По програма е забранено превключването на предавките и автомобилът се придвижва на една определена предавка. В такъв режим управляващото налягане на маслото в  скоростната кутия е максимално и включването на D и R е съпроводено със силен тласък.

 

Адаптивен режим на АСК | Адаптация на АСК.

Адаптивните скоростни кутии са свързани с развитието на електронните блокове за управление и техните обезпечаващи софтуери. По-високо интелектуалните алгоритми на управление правят възможна проявата на съвсем ново поведение на АСК със същото механично устрйство. Вече новите блокове за управление следят начина и маниерите на шофиране на водача и се настройват за управление, отчитайки ги. За постигане на най-добри динамични качества на превключване, системата може да превключи две, или дори, три предавки надолу. Освен това, вече софтуерно се залага отчитане на износването на фрикционните дискове на съединителите в скоростната кутия. По-благоприятният модел на управление води до по-икиномичен режим на работа на автомобила и обезпечава по дълъг живот на скоростната кутия.

 

Режим на работа AUTOSTICK (StepTronic, TipTronic)

Това представлява такъв вид управление на АСК , в който е предвидено, освен автоматично, и полуавтоматично превключване (за пръв път реализирано от Porsche), като команда за превключване може да бъде подадена от водача, а системата за управление обезпечава извършването на подадената команда. Такъв режим, в зависимост от производителя, може да носи различно название: AUTOSTICK, STEPTRONIC, TIPTRONIC. Има го само при скоростни кутии с електронно управление на превключването, но не при всички.

Механичната част на скоростната кутия е абсолютно същата, като разликите са в софтуера на електронния блок и устройството на скоростния лост. Характерно за този тип трансмисии е каналът, по който се движи скоростния лост, като канала има формата на буквата Н и символи ,,+,, и ,,-,, . Ролята на електронния блок не се свежда само до изпълнение на подадена от водача команда, но и преценка дали подадената команда е коректна от гледна точна на претоварване на двигателя и скоростната кутия, като некоректни команди не се изпълняват (като например включване на 1-ва скорост при 100км/ч. и т.н.)

На мощните модификации на автомобилите се разполагат и така наречените „пера“ за превключване на предавките, които се намират непосредствено зад волана на автомобила и позволяват ръчното превключване да се извършва без отделяне на ръцете от волана. Това навлиза все повече и при по-масовите автомобили.

Това беше едно кратко запознаване с начина за използване на автоматичните скоростни кутии. При каквито и да е въпроси от ваша страна, не се колебайте да се допитате за професионално мнение и съвет към механиците в нашия център.

 • Даниел Петров -

  Здравейте,
  Интересува ме при Тойота Рав 4 автоматик, AWD, 2013 г. при запалване на мотора и веднага след това вкл. на климатика с цел охлаждане, колата изгасва. Като това се случва в хипотеза че преди това не е работил мотора дълго време. А в хипотеза на работа на мотора няколко минути и след това вкл на климатик няма гаснене. Въпросът ми е нормално ли е това поведение на двигателя или има някакъв проблем.

 • тренди -

  здр как се ползват перата за превключване на скорости на хонда джаз 2012г

 • Leave a comment

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *