Диагностика

Сервизът извършва диагностика на автоматичните скоростни кутии на всички марки автомобили застъпени на българския пазар, като използването на оригинални софтуерни продукти обезпечава диагностика на дилърско ниво.

Освен задължителната проверка за запаметени неизправности в електронния блок , управляващ автоматичната трансмисия, също така може да бъде извършено нулиране за записаните, в процеса на работа, адаптационни стойности, което е задължително след основно ремонтиране на автоматичната скоростна кутия.