Обслужване

В процеса на развитие на технологиите, маслото, което се използва в автоматичните скоростни кутии (АСК) коренно се променя. Позовавайки се на това , производителите вече казват , че АСК имат „масло за цял живот“.
Въз основа на опита, който имаме, можем да каже, че в процеса на експлоатация на автомобила , маслото в АСК губи част от свойствата си и се замърсява с фини частици. Новите поколения АСК са доста по-сложни по устройство и по-чувствителни към замърсеното масло.
Именно за това Ние препоръчваме подмяна на маслото и филтъра на всеки 60 000 км или 2 до 3 г.
Неоспорим е факта , че навременното обслужване намалява риска от счупване на вашата АСК.
Всичките ноебходими за обслужването масла и консумативи , както и необходимото оборудване са налични в нашия център.
Освен всичко разполагаме и с напълно автоматизирана машина за подмяна на цялото масло АСК, включително и в охлаждането, и в хидротрансформатора.